Verkiezing Marc Bosschaert (Q-bus cvba) als voorzitter Coopkracht vzw

Op 5 september 2017 verkoos de Raad van Bestuur Marc Bosschaert als voorzitter van Coopkracht vzw. Marc is medeoprichter en vennoot van het coöperatieve boekhoudkantoor Q-bus cvba en werkte onder andere 13 jaar mee aan de uitbouw van Open School in Antwerpen en als vrijwilliger bij Oxfam–Wereldwinkels.

Thema